Tilladelse til tilslutning og udledning af spildevand fra grundvandssænkning ved Randers Station

Randers Kommune har den 2. maj 2018 givet tilladelse til tilslutning og udledning af spildevand fra grundvandssænkning til grøft, som har forbindelse med Gudenåen.

02. maj 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 2. maj 2018 givet tilladelse til tilslutning og udledning af spildevand fra grundvandssænkning ved Randers Station. I forbindelse med etablering af regnvandsledning ved Randers Station skal der grundvandssænkes. Spildevand fra grundvandssænkningen tilsluttes eksisterende kloak med udledning til grøft, som har forbindelse med Gudenåen. Tilladelsen omfatter tilslutning af spildevand fra grundvandssænkningen samt ændring af udledningen fra udløb D10U039. Tilladelsen er en midlertidig tilladelse.

Tilladelse

Bilag

Afgørelsen kan påklages frem til den 30. maj 2018