Tilladelse til tilslutning og udledning af spildevand fra grundvandssænkning ved Grenåvej

Randers Kommune har den 8. oktober 2018 givet tilladelse til, at der i forbindelse med grundvandssænkning kan tilsluttes spildevand til kloak samt udledning af spildevand fra grundvandssænkning til Randers Fjord.

08. oktober 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 8. oktober 2018 givet tilladelse til, at der i forbindelse med grundvandssænkning ved Grenåvej kan tilsluttes spildevand til kloak samt udledning af spildevand fra grundvandssænkning til Randers Fjord.

I forbindelse med etablering af spildevandsledninger og pumpestation i området ved Grenåvej skal der grundvandssænkes. Spildevand fra grundvandssænkningen tilsluttes den eksisterende regnvandskloak med udledning til Randers Fjord. Tilladelsen omfatter tilslutning af spildevand fra grundvandssænkningen til regnvandskloak samt ændring af udledningen fra udløb C01U004. Tilladelsen er en midlertidig tilladelse.

Tilladelse

Afgørelsen kan påklages frem til den 5. november 2018.