Tilladelse til tilslutning af spildevand fra grundvandssænkning ved Randers Station

Randers Kommune har den 1. oktober 2018 givet tilladelse til, at der i forbindelse med grundvandssænkning kan tilsluttes spildevand til kloak samt udledning af spildevand fra grundvandssænkning til grøft, som har forbindelse med Gudenåen.

01. oktober 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 1. oktober 2018 givet tilladelse til, at der i forbindelse med grundvandssænkning ved Randers Station, Viborgvej, Vestergade og Vilh. Thomsens Plads kan tilsluttes spildevand til kloak samt udledning af spildevand fra grundvandssænkning til grøft, som har forbindelse med Gudenåen.

I forbindelse med etablering af regnvandsledninger i området skal der grundvandssænkes. Spildevand fra grundvandssænkningen tilsluttes den eksisterende regnvandskloak med udledning til grøft, som har forbindelse med Gudenåen. Tilladelsen omfatter tilslutning af spildevand fra grundvandssænkningen til regnvandskloak og hvis nødvendigt til fælleskloak samt ændring af udledningen fra udløb D10U039. Tilladelsen er en midlertidig tilladelse.

Tilladelse

Afgørelsen kan påklages frem til den 29. oktober 2018.