Tilladelse til nødoverløb fra spildevandspumpestation til Albæk Møllebæk

Randers Kommune har den 14. december 2018 givet tilladelse til etablering af et nødoverløb fra spildevandspumpestation til regnvandsledning. Regnvandsledningen har udløb til regnvandsbassin/Albæk Møllebæk.

14. december 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

I forbindelse med etablering af nødoverløb fra pumpestationen PN32 til en byggemodning ved Harridslev Romalt har Randers Kommune har den 14. december 2018 givet tilladelse til et nødoverløb fra spildevandspumpestationen til regnvandsledning ved pumpestationen. Regnvandsledningen har udløb til regnvandsbassin/Albæk Møllebæk.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 11. januar 2018.