Tilladelse til midlertidig udledning af spildevand fra Kærsmindebadet til Svejstrup Bæk

Randers Kommune har den 21. marts 2018 givet tilladelse til en midlertidig udledning af spildevand til Svejstrup Bæk.

21. marts 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

I forbindelse med nedrivningen af Kærsmindebadet er der blevet søgt om tilladelse til udledning af spildevand fra de gamle bassiner og fra kældre. Det drejer sig om regnvand og opstuvende grundvand, der vil blive ledt til Svejstrup Bæk. Randers Kommune har den 21. marts 2018 givet tilladelse til en midlertidig udledning af spildevand til Svejstrup Bæk.

Tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 18. april 2018.