Miljøgodkendelse af 3 støjvolde ved Munkdrup

Randers Kommune har den 25. januar 2018 miljøgodkendt etablering af 3 støjvolde ved motorvejen ved Munkdrup.

26. januar 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommunes afdeling for Veje og Trafik har ansøgt om etablering af 3 støjvolde i tilknytning til motorvejen ved Munkdrup, i den sydlig del af Randers Kommune. Formålet med etablering af voldene er, at de sammen med den støjskærm Veje og Trafik etablerede i 2017 skal sikre en bedre reduktion af støj fra motorvejen til de nærliggende boligområder og i det rekreative område, som er en grøn korridor omkring boligområderne.

Randers Kommune har den 25. januar miljøgodkendt etableringen. Afgørelsen kan ses her:

Miljøgodkendelse

Bilag til miljøgodkendelse

Afgørelsen kan påklages frem til den 23. februar 2018.