§19 tilladelse til mellemdepot

Vandmiljø Randers har fået tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til at etablere et midlertidigt mellemdepot for overskudsjord på matrikel 5e Neder Hornbæk By, Hornbæk.

08. november 2018 - Oprettet af Jan Hansen

Vandmiljø Randers har fået tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til at etablere et midlertidigt mellemdepot for overskudsjord på matrikel 5e Neder Hornbæk By, Hornbæk.

Mellemdepotet skal benyttes i forbindelse med fornyelse og separering af kloak i Neder Hornbæk.

Projektet forventes at være afsluttet ved udgangen af september 2019.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM pligtigt.