Bruuns Plantage Vej 1, 8970 Havndal. Tillæg til miljøgodkendelse til etablering af fritliggende gyllebeholder.