Ny tilladelse til vandindvinding og kalkknuser-anlæg, samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Tørring Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år.

02. november 2017 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Tørring Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.  

Desuden har vandværket fået tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at tilladelsen ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 30. november 2017.