Fornyet vandindvindingstilladelse til Lindbjerg Vandværk, og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Lindbjerg Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 15.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.

07. juni 2017 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Lindbjerg Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 15.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år. 
Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 5. juli 2017.