Fornyet vandindvindingstilladelse til Drastrup Mark Vandværk og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Drastrup Mark Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse.

10. januar 2017 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Drastrup Mark Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 12.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år.  

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 7. februar 2017.