Dronningborg Vandværk - Endelig tilladelse til ibrugtagning af ny boring

Randers Kommune har givet Dronningborg Vandværk tilladelse til, at indvinde vand fra nyetableret boring

10. februar 2017 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Dronningborg Vandværk tilladelse til, at indvinde vand fra nyetableret boring med DGU nr. 69.812. Boringen er beliggende på matrikel nummer 6l Tjærby By, Gimming.

Tilladelsen gives som et tillæg til den eksisterende vandindvindingstilladelse af den 5. juli 2012.