Øster Tørslev Vandværk har søgt om etablering af ny vandindvindingsboring på matrikel nummer 6a Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev

Øster Tørslev Vandværk ønsker at øge indvindingskapaciteten og etablere en forbedret forsyningssikkerhed for at kunne forsyne flere vandværker i den nordøstlige del af Randers Kommune.

04. oktober 2017 - Oprettet af Jan Hansen

Øster Tørslev Vandværk ønsker at øge indvindingskapaciteten og etablere en forbedret forsyningssikkerhed for at kunne forsyne flere vandværker i den nordøstlige del af Randers Kommune. Derfor har vandværket søgt om tilladelse til at etablere en ekstra vandindvindingsboring til vandværksformål. Boringen placeres på kommunens areal med matrikel nummer 6a Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev.

Placering af den nye boring ses på vedhæftede oversigtskort og kort med placering af boring.