Øster Tørslev Vandværk har fået tilladelse til at etablere og prøvepumpe en ny drikkevandsboring på matrikel 6cg Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev. Afgørelse om ikke VVM-pligt.

Øster Tørslev Vandværk ønsker at øge indvindingskapaciteten og etablere en forbedret forsyningssikkerhed for at kunne forsyne flere vandværker i den nordøstlige del af Randers Kommune.

10. november 2017 - Oprettet af Jan Hansen

Øster Tørslev Vandværk ønsker at øge indvindingskapaciteten og etablere en forbedret forsyningssikkerhed for at kunne forsyne flere vandværker i den nordøstlige del af Randers Kommune. Randers Kommune har derfor givet Øster Tørslev Vandværk tilladelse til at etablere en ekstra vandindvindingsboring til vandværksformål. Boringen placeres på kommunens areal med matrikel nummer 6cg Ø. Tørslev By, Ø. Tørslev. Råvandet fra boringen skal sendes direkte til vandværkets nuværende bygninger og anlæg.

Placering af den nye boring ses på vedhæftede kort.

  

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen til kommunens afgørelse om tilladelse til etablering af undersøgelsesboring, prøvepumpning samt VVM-afgørelse udløber den 8. december 2017.