Ophævelse af lokalplan 628 - Solceller ved Mejlby

Lokalplan nr. 628 for solceller ved Mejlby ophæves i sin helhed.

06. december 2017 - Oprettet af Mette Trudslev

Miljø- og teknikudvalget besluttede på mødet 11. oktober 2017 på baggrund af en konkret ansøgning at sende ophævelse af lokalplan 628 - Solceller ved Mejlby - i høring, da det har ikke været muligt at realisere projektet.

Den endelige ophævelse er offentligt bekendtgjort d. 05.12. 2017, jf. planlovens § 30.

Høring

Ophævelsen har været i høring hos berørte parter fra den 16. oktober 2017 til den 13. november 2017.
Der er kommet ét høringssvar i høringsperioden.

Retsvirkninger

Efter ophævelsen gælder kommuneplanen og planlovens landzonebestemmelser som administrationsgrundlag.