Forslag til ny klimaplan for Randers Kommune i høring

Randers Byråd har den 12 -06-2017 vedtaget Klimaplan 2035 –strategisk energiplan i forslag. Planen sendes nu i høring i ti uger. Klimaplan 2035 erstatter Klimaplan 2030 som Randers Byråd vedtog i 2010. Høringssvar sendes digitalt til Randers Kommune, Miljø & Teknik, Plan. E-mail: klima@randers.dk

14. juni 2017 - Oprettet af Majken Hentze

Den ny Klimaplan 2035 justerer de politiske klimamål en anelse. Den ny plan har følgende mål:

  • 80 % reduktion af CO2-udslippet pr. indbygger i forhold til 1990-niveau. Det svarer til, at hver kommuneborger i gennemsnit udleder ca. 1,5 tons CO2 om året.
  • 75 % af den totale energianvendelse forsynes af vedvarende og CO2 neutral energi i 2035.

Arbejdet med at realisere klimamålene skal ske henover de næste par årtier og være tilvejebragt senest i 2035.

Randers Kommune ønsker fortsat at tage klimaudfordringen op og give sit nødvendige bidrag til den samlede indsats. Vi er allerede godt på vej. De seneste års indsatser har betydet, at CO2-udslippet siden 2007 er mere end halveret (fra 6,8 tons til 3,1 tons pr indbygger). I samme periode er den vedvarende energiprocent lidt mere end fordoblet, og er nu på hele 52 %.

Med den nye klimaplan fastholdes den gode udvikling, og der introduceres nogle nye spændende tiltag, som skal medvirke til at nå målene senest i 2035.

Forslaget fremlægges i offentlig høring fra 13. juni til 19. august 2017.

Du kan læse forslaget her. Dagsorden fra Randers Kommune