Forslag til Lokalplan 644 og Tillæg 4 med miljørapport - Vindmøller ved Overgaard

Forslag til Lokalplan 644, Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 samt miljørapport med VVM og miljøvurdering - 46 nye vindmøller ved Overgaard, med en totalhøjde på mellem 148 m og 149,99 m.

08. november 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Byrådet vedtog den 06.11.2017 Forslag til Lokalplan 644, Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 samt miljørapport med VVM og miljøvurdering, Vindmøllepark ved Overgaard, til otte ugers offentlig høring, jf. planlovens § 24.

Planforslagene og miljørapporten er i første omgang offentliggjort onsdag den 08.11.2017 til otte ugers offentlig høring fra den 08.11.2017 til onsdag den 03.01.2018.

Høringsperioden er imidlertid den 07.12.2017 blevet forlænget fra 8 uger til 10 uger, sådan at høringsfristen er rykket 2 uger frem, fra onsdag den 03.01.2018 til onsdag den 17.01.2018.

Høringssvar sendes til plan@randers.dk eller Plan, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest onsdag den 17.01.2018.

Se Forslag til Lokalplan 644 - Vindmøllepark ved Overgaard

Se Forslag til Kommuneplantillæg 4 - Vindmøllepark ved Overgaard 

Se orienteringsbrevet af 12.12.2017 om forlængelse af den offentlige høring med to uger frem til den 17.01.2018


Planforslagenes indhold 

Det foreslås i planforslagene, at de 30 nuværende vindmøller i vindmølleparken ved Overgaard skal kunne udskiftes med 30 nye vindmøller, og at der skal være mulighed for udvide vindmølleparken med yderligere 16 vindmøller. Se kort på næste side.

De nuværende 30 vindmøller er fra 2002 og 2008 og er hhv. 100 m og 127 m høje. Alle nye vindmøller skal være mellem 148 m og 149,99 m høje. Se kort på næste side.

I den tilhørende miljørapport beskrivelse de miljømæssige påvirkninger af området og består bl.a. af støjberegninger og visualiseringer, hvor man kan se hvordan nye møller vil komme til at se i området, set fra forskellige positioner omkring Overgaard.
 

VVM og miljøvurdering

Projektet med de 46 nye vindmøller er omfattet af krav om VVM (vurdering af virkninger på miljøet). Planforslagene for de 46 nye vindmøller er omfattet af krav miljøvurdering. Derfor er der udarbejdet en miljørapport, der er i høring samtidig med planforslagene. Miljørapporten indeholder den krævede VVM og miljøvurdering.

Se Miljørapport - Vindmøllepark ved Overgaard

 
Mere information

Projektet, planforslagene, miljørapporten og planprocessen er nærmere beskrevet på kommunens informationsside på plan.randers.dk/overgaard.

 
Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

 
Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag