Forslag til lokalplan 640 - Sporbyen Scandia

Forslag til Lokalplan nr. 640 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 – Sporbyen Scandia - samt afgørelse om miljørapport

29. august 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Randers Byråd vedtog den 12. juni 2017 Forslag til Lokalplan nr. 640 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 – Sporbyen Scandia - med tilhørende miljøvurdering til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til Lokalplan nr. 640 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 er i offentlig høring fra den 14. juni 2017 til den 23. august 2017.

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk eller til Miljø & Teknik, Odinsgade 7, 8900 Randers C og skal være modtaget senest onsdag 23. august 2017.

I forbindelse med høringen inviterer Randers Kommune og investor til et møde om planerne. Alle er velkomne i kantinen på Bombardier, Toldbodgade 41 onsdag d. 28. juni kl. 19.00-21.00. Tilmelding er ikke nødvendig.

Se forslag til lokalplan nr. 640 - Sporbyen Scandia

Se forslag til kommuneplantillæg nr. 1

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget omfatter den tidligere togfabrik Scandia og de tilstødende kolonihaver. Planen giver mulighed for at omdanne fabriksområdet til en blandet bydel med boliger, lettere erhverv, kultur- og fritidsformål samt butikker i form af en dagligvarebutik og en torvehal. I planen er der fastsat bestemmelser, som sikrer områdets status som regionalt industrikulturminde.

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for at ændre områdets anvendelse fra industriområde til blandet bydel. Ligeledes ændrer tillægget kommuneplanens retningslinjer for detailhandel og bevaringsværdige bygninger i området.

Miljøvurdering

Planlægningen er omfattet af krav om miljøvurdering. Der er derfor udarbejdet en miljørapport, der er i høring samtidig med planforslagene.

Miljørapport Sporbyen Scandia

Aflysning af lokalplan 160-R
Lokalplanforslaget aflyser lokalplan 160-R inden for forslagets område. I tillæg til planforslaget annonceres en fuld aflysning af lokalplan 160-R for det område, der ligger uden for lokalplanforslag 640.

Retsvirkninger

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning

Klagevejledning for lokalplanforslag