Forslag til lokalplan 616 - Kærsmindeområdet

Forslag til lokalplan nr. 616 Kærsmindeområdet samt afgørelse om miljøvurdering

05. april 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Randers Byråd vedtog den 27.03.2017 forslag til lokalplan nr. 616 – Kærsmindeområdet med tilhørende miljøvurdering til offentlig høring i 8 uger, jf. planlovens § 24.

Forslag til lokalplan nr. 616 er i offentlig høring fra den 05.04.2017 til den 31.05.2017

Høringssvar skal sendes til plan@randers.dk og skal være modtaget senest onsdag den 31. maj 2017.

Se forslag til lokalplan nr. 616 - Kærsmindeområdet

Planforslagets indhold

Lokalplanforslaget giver mulighed for, at Kærsmindebadet kan nedrives, og udlægger området til henholdsvis park og boligområde. Lokalplanforslaget er disponeret, så Kærsmindeparken bevares i sin nuværende udstrækning og området, der i dag udgøres af Kærsmindebadet og daghaver, udlægges til boligområde.

Miljøvurdering

Byrådet har afgjort, at planforslaget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planforslaget vurderes ikke at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af lokalplanforslagets redegørelse.

Midlertidige retsvirkninger

Klagevejledning