Fordebat - Planlægning for nyt lokalcenter Oksbæk

Inden der udarbejdes et forslag for området, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

22. november 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Byrådet har besluttet at igangsætte en fordebat for et nyt lokalcenter Oksbæk ved Oust Møllevej 49-51, 8920 Randers NV.

Fordebatten holdes i henhold til planlovens § 23c og finder sted i perioden fra onsdag 22. november til onsdag 20. december 2017.

Byrådet ønsker med den kommende planlægning at tilvejebringe:

  • Ny kommuneplanramme til et lokalcenter for detailhandel med én dagligvarebutik på op til 1.200 m², samt op til 1.000 m² detailhandel til mindre butikker på op til 500 m². 

Har du forslag, ideer eller bemærkninger til den ovennævnte planlægning, vil byrådet gerne høre fra dig, så bemærkningerne evt. kan indgå planlægningen.

Har du bemærkninger, kan du skrive ind til Randers Kommune med dit høringssvar senest onsdag 20. december 2017.

Send dit høringssvar på e-mail til plan@randers.dk, og husk at oplyse afsendernavn og adresse, samt at henvendelsen handler om lokalcenter Oksbæk.

Mere information og debatmateriale finder du her.