Fordebat - Planlægning for et nyt boligområde på Kærgade 129 i Vorup

Inden der udarbejdes et forslag for Kærgade 129 i Vorup, har du mulighed for at komme med gode ideer og forslag til arbejdet.

20. februar 2017 - Oprettet af Merethe Bering

Randers Kommune har igangsat planlægningen for tæt-lav boligbebyggelse (rækkehusbebyggelse) i den vestlige ende af Vorup på Kærgade 129 - syd for jernbanen. På ejendommen ligger en bolig og har større indhegnede arealer, hvor der går heste. Området er i dag omkranset af boligbebyggelse mod øst og vest.

Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i debatten og komme med forslag til planlægningen på plan@randers.dk.

Se fordebat til nyt boligområde på Kærgade 129 i Vorup

Frist for indlæg til fordebatten er 20. marts 2017.