Tronkær bæk VVM screeningafgørelse

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af 130 meter af Tronkær bæk på matrikel 3r, Asferg By, Asferg ikke er VVM-pligtig.

23. maj 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsens offentliggørelse.

VVM screening