Oprettelse af vandråd

Anmodning om oprettelse af vandråd og indstilling af medlemmer og suppleanter indsendes senest den 3. april 2017.

14. marts 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Efter lov om vandplanlægning samt den tilhørende bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunerne nedsætte vandrådene.
Relevante organisationer og foreninger kan henvende sig til kommunerne, hvis de ønsker at der oprettes et vandråd i deres hovedvandopland, og melde forslag til medlemmer ind.

Oprettelse af vandråd