Opløsning af Kristrup Afvandingspumpelag

Randers Kommune har meddelt tilladelse efter vandløbsloven til bestyrelsen for Kristrup Afvandingspumpelag at laget kan nedlægges.

31. marts 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Afvandingspumpelaget er ikke længere aktuelt, da arealerne i fremtiden vil indgå i havneudvidelsen.

Klagefristen er den 4. maj 2017.
Tilladelse til opløsning af Kristrup Afvandingspumpelag