Offentliggørelse af projekt om rørlægning af grøft

Ejeren af matr. 7a Hvidsten by, Gassum ønsker at rørlægge 200 m af grøften beliggende ml. matr. 7a og 1a Hvidsten by, Gassum.

24. maj 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Randers Kommune har den 14. marts 2018 modtaget en ansøgning fra ejeren af matr. 7a Hvidsten by, Gassum vedr. et projekt med rørlægning af en grøft.

Rørlægningen lægges i eksisterende grøft, som oprenses til oprindelig bund. Ansøgningen anses som et reguleringsprojekt efter vandløbslovens bestemmelser.

Vandløbsmyndigheden vil stille vilkår om, at dimensionen af røret lægges med samme størrelse som nedstrømsliggende rør og med samme hældning som oprindelig bund. Ligeledes skal samtlige tilløbsdræn til den nye rørledning tilkobles. Grøften er ikke målsat i statens vandområdeplan og ikke naturbeskyttet. Ingen af de omkringliggende arealer er beskyttede. Grunden til at rørlægning ønskes, er at lette markdriften.

Sagen har været i høring hos berørte myndigheder - der er ikke indkommet kommentarer til projektet.

Placering af den ønskede rørlægning kan ses her.

Projektet er offentliggjort den 24.05.2018

Yderligere oplysninger kan fås hos Natur@Randers.dk