Offentliggørelse af projekt for regulering af grøft

Ejeren af Hviidsvej 3, Floes, 8960 Randers Sø, ønsker at udvide en eksisterende grøft. Grøften får efterfølgende karakter af vandhul.

04. maj 2018 - Oprettet af Morten Fischer Jørgensen

Ejeren af Hviidsvej 3, Floes, 8960 Randers Sø, ønsker at udvide en grøft. Grøften får efterfølgende karakter som et vandhul. Udvidelsen sker ved at fjerne gamle jernbanesveller, udvide det eksisterende trace og lægge brinkerne ned med lav hældning.

Sagen behandles som en reguleringssag efter vandløbslovens regler. Sagen sendes derfor i 4 ugers høring. Har du kommentarer eller lign. bedes disse sendes skriftligt til Randers Kommune på Email: Natur@randers.dk. I emnefeltet anføres att. Vandløbsgruppen. Eventuelle bemærkninger skal være Randers Kommune i hænde senest 1. juni 2018.

Oversigtskort

Kort

Ansøgning

Ansøgningsskema VVM