Nedklassificering af ''Fuglsø Bæk''

Vandløbets tilløb fra vest til øst, er nedklassificeret med virkning fra 1. november 2017, hvor vedligeholdelsesbyrden overgår til private bredejere, jf. vandløbslovens § 35 samt § 3, stk. 4 i ovennævnte bekendtgørelse.

05. april 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen er 4 uger og udløber den 9. maj 2017.
Nedklassificeringen