Nedklassificering af afløb fra ny renseanlæg

Vandløbet er nedklassificeret med virkning fra 1. november 2017, hvor vedligeholdelsesbyrden overgår til private bredejere, jf. vandløbslovens § 35 samt § 3, stk. 4 i ovennævnte bekendtgørelse.

28. marts 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen er 4 uger og udløber den 25. april 2017.

Nedklassificering af afløb fra ny renseanlæg