Nedklassificering af afløb fra Gjerlev Østlige kloakanlæg.

Vandløbet er nedklassificeret med virkning fra 1. november 2017, hvor vedligeholdelsesbyrden overgår til private bredejere, jf. vandløbslovens § 35 samt § 3, stk. 4 i ovennævnte bekendtgørelse.

29. marts 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen udløber 1. maj 2017
Afløb fra Gjerlev Østlige kloakanlæg