Krydsning af Køllebækken ved Jennum

Der er givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og tilladelse efter vandløbslovens § 47

16. juni 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

i forbindelse med etablering af et regnvandsbassin er der givet tilladelse til krydsning af Køllebæk ved Jennum.

Evt. klagen skal være indgivet senest inden d. 14. juli 2017.
Dispensationen