Kastbjerg Ådal, etablering af 4 spang/bro.

Dispensation til etablering af broer og stier efter naturbeskyttelsesloven samt tilladelse til etablering af 4 spang/bro efter vandløbsloven Kastbjerg Ådal, Randers Kommune

24. april 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Dispensationen til etablering af broer og spang
Klagen skal være indgivet inden fire uger efter denne afgørelse er meddelt.
Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.