Afgørelse om at det ansøgte ikke kræver VVM-screening

Randers Kommune har truffet afgørelse om at udvidelse af en tilløbsgrøft ikke kræver VVM screening

05. juni 2018

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet beliggende på Hviidsvej 3, 8960 Floes, ikke kræver VVM screening.

Afgørelse om ikke VVM

Kortbilag

Afgørelsen er offentliggjort 05.06.18