Dispensation til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen.

Randers Kommune giver hermed dispensation til sejlads med tømmerflåde på Gudenåen på strækningen Langå – Randers i perioden juni til september 2017.

28. april 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Klagefristen udløber fredag den 26. maj 2017.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes herefter gennem Klageportalen til Randers Kommune.

Tilladelse til sejlads med tømmerflåde