Afgørelse om at rørlægning af ca. 200 meter vandløb ikke er VVM-pligtig.

Afgørelse om at ansøgning om rørlægning af ca. 200 meter grøft mellem matrikel 7a og 1a, Hvidsten By, Gassum, ikke er VVM-pligtig.

24. maj 2018

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at et projekt med rørlægning af 200 m grøft ikke er vvm-pligtigt.

Se afgørelse her

Se kortbilag her

Afgørelsen er offentliggjort 24.05.2018