Tilladelse til udledning af overfladevand til grøft nord for Blenstrup i opland til Enslev Bæk

Randers Kommune har den 22. november 2017 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Blenstrup til grøft nord for Blenstrup.

22. november 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Vandmiljø Randers har den 26. oktober 2017 søgt om en midlertidig tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Blenstrup til en grøft nord for Blenstrup i opland til Enslev Bæk. Ansøgningen er i forbindelse med separatkloakeringen af Blenstrup, hvor der i en midlertidig periode ønskes at udlede tag- og overfladevand, inden der på et senere tidspunkt etableres bassin til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand inden udledning.

Randers Kommune har givet en tilladelse til det ansøgte. 

Tilladelse til udledning af overfladevand fra Blenstrup til grøft nord for Blenstrup

Tilladelsen kan påklages frem til den 20. december 2017.