Tilladelse til udledning af overfladevand fra Jennum

Randers Kommune har den 9. juni 2017 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra Jennum. Overfladevand udledes til Køllebæk.

09. juni 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

I forbindelse med separatkloakering af Jennum har Randers Kommune har den 9. juni 2017 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra udløbet PU07.01 ved Jennum. Inden udledning til Køllebæk ledes tag- og overfladevand igennem et regnvandsbassin, som renser og forsinker overfladevand inden udledning til bækken. Tilladelsen kan påklages frem til den 7. juli 2017.

Tilladelse

Bilag - placering af bassin

Bilag - skitse af bassin og udløb