Tilladelse til udledning af overfladevand fra Gassum til Branddams Bæk

Randers Kommune har den 2. januar 2018 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra Gassum til Branddams Bæk.

02. januar 2018 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 2. januar 2018 givet tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra Gassum til Branddams Bæk. Tilladelsen er som følge af separatkloakering af Gassum. Udledningen af tag- og overfladevand vil erstatte udledningen af opspædet spildevand til Branddams Bæk. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune samtidig vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand

Kortbilag

VVM-screening

Afgørelsen kan påklages frem til den 30. januar 2018.