Tilladelse til udledning af overfladevand fra Enslev til Enslev Bæk

Randers Kommune har den 29. august 2017 givet tilladelse til udledning af overfladevand fra dele af Enslev til Enslev Bæk.

29. august 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 29. august givet tilladelse til udledning af overfladevand fra dele af Enslev til Enslev Bæk. Tilladelsen er som følge af separatkloakering af en mindre del af Enslev. Udledningen af overfladevand vil erstatte udledningen af opspædet spildevand til Enslev Bæk. I forbindelse med tilladelsen har Randers Kommune samtidig vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger, der kan være til skade for miljøet, og projektet er derfor ikke VVM-pligtig.

Tilladelse til udledning af overfladevand

Bilag til tilladelse

VVM-screening

Afgørelsen kan påklages frem til den 26. september 2017