Tilladelse til nødoverløb af spildevand ved pumpestationer i Borup til Borup Møllebæk

Randers Kommune har den 17. januar 2017 givet tilladelse til nødoverløb fra spildevandspumpestationer i Borup til regnvandsledning. Regnvandsledningerne har udløb i Borup Møllebæk.

17. januar 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 17. januar 2017 givet tilladelse til nødoverløb fra pumpestation PR40B og ændret tilladelse for nødoverløb fra pumpestation PR40A i Borup. Nødoverløbene har udløb til regnvandsledninger ved pumpestationerne. Regnvandsledningerne har udløb i Borup Møllebæk.

Tilladelse

Bilag til tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 14. februar 2017.