Tilladelse til grundvandssænkning og udledning i forbindelse med separatkloakering af Spentrup

Randers Kommune har den 17. marts 2017 givet tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup. Grundvandet ledes til Køllebæk.

17. marts 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 17. marts 2017 givet tilladelse til grundvandssænkning og udledning af grundvand i forbindelse med separatkloakering af Spentrup. Grundvand ledes til Køllebæk.

Tilladelse

Bilag til tilladelse

Tilladelsen kan påklages frem til den 18. april 2017.

VVM

Grundvandssænkningen er omfattet af kravet om VVM-screening. Randers Kommune har screenet det ansøgte og vurderet, at det ikke er omfattet af kravet om VVM-redegørelse, da der ikke er en væsentlig påvirkning af miljøet.

VVM-screening

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til den 18. april 2017. Du kan se nærmere, hvordan du klager på klagenævnets hjemmeside.