Miljøgodkendelse til Assentoft Grusgrav ApS samt afgørelse om ikke VVM-pligt

Miljøgodkendelse til Assentoft Grusgrav ApS til ”etablering og drift af aktiviteter i form af modtagelse af rent jord, harpning af jord, sammenblanding af sand og jord samt oplag af sand og jord og de færdige produkter” samt afgørelse om ikke VVM-pligt.

01. februar 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 31. januar 2017 fremsendt miljøgodkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt til Assentoft Grusgrav ApS beliggende Gunnerupmosevej 22, 8960 Randers SØ, matr. 6c og 13a Assentoft By, Essenbæk. 

Afgørelserne kan ses her:

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Klagefristen er tirsdag den 1. marts 2017, da den først er blevet annonceret den 1. februar 2017.