Afgørelse om ingen VVM-pligt for etablering af kemikalietank Helstrupvej 5, 8920 Randers NV

Randers Kommune har afgjort at etablering af kemikalietank Helstrupvej 5, 8920 Randers NV ikke er omfattet af VVM-pligt.

23. juni 2017 - Oprettet af Jakob Aarup

Randers Kommune har den 23. juni 2017 afgjort at etablering af kemikalietank ved Helstrupvej 5, 8920 Randers NV ikke er VVM-pligtig. Afgørelsen kan ses her:

Afgørelse om ikke VVM-pligtigt

Screening

Klagefristen er den 21. juli 2017.