Demstrup, Demstrupvej 42, 8970 Havndal - Udkast til miljøgodkendelse af svinebrug.

20. juli 2017 - Oprettet af Lone Jørgensen

Udkast til tillæg til miljøgodkendelse med bilag
Frist for indsendelse af bemærkninger til kommunen er den 18. august 2017