Fornyet vandindvindingstilladelse til Tvede Vandværk og afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har givet Tvede Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år.

01. december 2017 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Tvede Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 30.000 m3 grundvand pr. år. Tilladelsen gælder i 30 år. 

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

 

Klagefristen for kommunens afgørelse om fornyet tilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 5. januar 2018.