Ny rundkørsel i Assentoft, afgørelse om ikke VVM-pligt

Randers Kommune har vurderet, at etableringen på det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt.

Arkivfoto.

16. februar 2016 - Oprettet af Henrik Kaldahl

Randers Kommune har vurderet, at etableringen på det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i bekendtgørelse 1832 af 16-12-2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Afgørelsen kan påklages indtil den 15. marts 2016.