Ekspropriation, Åstedsforretning ved Munkdrupvej 20

Randers Kommune afholder åstedsforretning som forberedelse til ekspropriation af ret til anlæg til forlægning af Munkdrupvej.

11. april 2018 - Oprettet af Peder Rasmussen

I forbindelse med åstedsforretningen bliver det nødvendigt at ekspropriere rettigheder fra ejendommen, matr. nr. 2a Munkdrup By, Kristrup.

Hvis du har part i ejendommen, indbydes du derfor til Åstedsforretning: torsdag d. 23. marts 2017 kl. 10.00. Mødestedet er Munkdrupvej 20.

Arealets størrelse og beliggenhed fremgår af vedlagte oversigtsplan, arealfortegnelse og ekspropriationsplan.

Arealet vil være afmærket med træpæle umiddelbart inden åstedsforretningen.

Vi orienterer ved åstedsforretningen om forlægningen og betydningen for ejendommen. Du kan komme med bemærkninger, forslag til ændringer af projektet og synspunkter, du finder, bør have indflydelse på erstatningens fastsættelse. Du har desuden mulighed for at komme med yderligere skriftlige bemærkninger indtil 4 uger efter åstedsforretningen.

Ejendoms‐ og ekspropriationsbeskrivelse, ekspropriationsplan m.v. er fremlagt til gennemsyn hos Randers Kommune, Borgerservice, Odinsgade 12, 8900 Randers C, i perioden fra den 22. februar 2017 til den 23. marts 2017.

Denne orientering tjener til underretning for enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller i anden egenskab har retlig interesse at varetage i anledning af den påtænkte ekspropriation.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ingeniør Kjeld Kristensen, Randers Kommune, tlf. 89 15 16 69 eller juridisk konsulent Marianne Sølgaard, Randers Kommune, tlf. 89 15 18 26.

RANDERS BYRÅD