Fornyet vandindvindingstilladelse til Virring Vandværk og afgørelse om ikke VVM-pligt

Fornyet vandindvindingstilladelse til Virring Vandværk og afgørelse om ikke VVM-pligt

15. juni 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet Virring Vandværk en fornyet vandindvindingstilladelse. Vandværket har tilladelse til at indvinde 14.000 m3 grundvand pr. år. Vandværkets boring er 70 meter dyb og henter grundvand fra kalken. Tilladelsen gælder i 30 år.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen til kommunens afgørelse om fornyet vandindvindingstilladelse samt VVM-afgørelse udløber den 13. juli 2016.