Tilladelse til etablering af to nye markvandingsboringer på matrikel 4b Bjerre By, Udbyneder og afgørelse om ikke VVM-pligt

Tilladelse til etablering af to nye markvandingsboringer på matrikel 4b Bjerre By, Udbyneder og afgørelse om ikke VVM-pligt

30. juni 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Niels Åge Nørager har fået tilladelse til at etablere to nye markvandingsboringer. Anlægget skal bruges i forbindelse med dyrkning af grøntsager.

Tilladelsen lyder på 82.000 m3 grundvand årligt.  

Randers Kommune har også truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klagefristen til kommunens afgørelse om tilladelse til etablering af nye markvandingsboringer samt VVM-afgørelse udløber den 28. juli 2016.