Tilladelse til etablering af filteranlæg til genfiltrering af skyllevand inkl. UV-desinfektion på Dronningborg Vandværk

Dronningborg Vandværk har fået tilladelse til etablering af filteranlæg til genfiltrering af skyllevand inkl. UV-desinfektion

22. august 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Dronningborg Vandværk har fået tilladelse til etablering af filteranlæg til genfiltrering af skyllevand inkl. UV-desinfektion. Genindvindingsanlægget etableres på vandværket.

Tilladelsen er tidsbegrænset i 3 år.

Randers Kommune har truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.

Klage fristen til kommunens afgørelse om tilladelse til etablering af undersøgelsesboring samt VVM-afgørelse udløber den 19. september 2016.