Tilladelser til GRUMO-boringer

Randers Kommune har givet SVANA tilladelse til at etablere 3 grundvandsovervågningsboring

12. oktober 2016 - Oprettet af Jan Hansen

Randers Kommune har givet SVANA tilladelse til at etablere 3 grundvandsovervågningsboring på hhv. matrikel 17f Ø. Velling By, Ø. Velling, matrikel 2e Tvede By, Tvede og matrikel 5a Udbyover By, Udbyneder.

Boringerne er et led i den landsdækkende overvågningsprogram for grundvandet og skal anvendes med henblik på prøvetagning og pejling.
Høringsfristen løber frem til den 10. november 2016.